Multilingual Websites

With the growing need for localized content, many clients have started asking for website with local language support. Dimakh Consultants with a 20 years experience in web design and development in Pune offers website designing in the language of your choice including marathi website, hindi website, french website, german website Gujarathi website or any other support language of your choice.

We design and develop Marathi and Hindi websites using the latest unicode technology in which the website browser does not have to download any font or a software. Our multilingual websites also support search engine optimimzation for increasing traffic from your local language and target audience.

Marathi websites portfolio:

मराठी website (संकेतस्थळ) पाहिजे ?

आज अनेक लोकांना मराठी मध्ये website (संकेतस्थळ) बनवायची इच्छा असते. ज्यांचे ग्राहक अथवा वाचक प्रामुख्याने मराठी भाषिक असतील किंवा ज्यांचे साहित्य प्रामुख्याने मराठीमध्ये असेल अशा लोकांना मराठी मध्ये website (संकेतस्थळ) असणे जास्त उपयुक्त ठरते. दिमाख कन्सल्टन्ट ही पुणे स्थित एक अग्रणीय वेबसाईट डिझाइन कंपनी आहे ज्यांनी आतापर्यंत अनेक लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मराठी वेबसाईट्स तयार करून दिल्या आहेत. वेबसाईट डिझाइन करून देण्या व्यतिरीक्त आम्ही वेबसाईट रिडिझाइन, वेबसाईट मेंटेनन्स, लोगो डिझाइनिंग, सर्च इंजिन ओप्टीमायझेशन, वेबसाईट होस्टिंग, इंटर्नेट मार्केटिंग या सेवा सुद्धा पुरवितो. उत्कृष्ट, दर्जेदार, अत्याधुनिक मराठी, हिंदी किंवा बहुभाषिक website (संकेतस्थळ) तयार करून घेण्यासाठी आजच आमच्याशी संपर्क साधा.

Website Translation service - Content translation in multiple languages

Dimakh Consultants provides website translation service in Pune. If you are looking for website translation in multiple languages then we will provide you the service. Along with effective website design in multiple languages we also offer content translation services in Pune for your website. We provide content translation in multiple languages.
The languages in which we can provide translations for your website are
  • Spanish into English translation and English into Spanish translation
  • German into English translation and English into German translation
  • French into English translation and English into French translation
  • Italian into English translation and English into Italian translation
  • Japanese into English translation and English into Japanese translation
  • Portuguese into English translation and English into Portuguese translation
  • Marathi into English translation and English into Marathi translation
  • Hindi into English translation and English into Hindi translation
So we can provide website design in multiple languages. Do contact us for website design in french, website design in german, website design in Italian , website design in Japanese , website design in Marathi or any other language

Get the benefit of our professional and technical experience, ask for a quote now

verification Codeverification Codeverification Codeverification Codeverification Code